Wie ben jij?

Geschikt voor

Basisonderwijs

(groep 6 t/m 8)

Voortgezet onderwijs

(klas 1 t/m 3)

cultural connection in het basisonderwijs

Nederland heeft een aangrijpende geschiedenis waarin het veel te maken heeft gehad met culturen buiten de eigen landsgrenzen. Zo waren o.a. Zuid-Afrika, de Antillen, Suriname en Indonesië Nederlandse koloniën. En in de jaren ‘60 was er in Nederland een groot tekort aan arbeidskrachten. Na een wervingsactie kwamen grote groepen Marokkaanse – en Turkse gastarbeiders naar Nederland die hier uiteindelijk zijn blijven wonen.

Nederland is een klein land maar kent zelf ook een verscheidenheid aan mooie culturen. Denk bijvoorbeeld aan de Volendamse en Friese cultuur. De Volendamse cultuur staat bekend om zijn klederdracht en muziek (de zogenaamde palingsound, met een referentie aan de visserij). Eén van de meest opvallende kenmerken van de Friese cultuur is de Friese taal, die in het basis- en voortgezet onderwijs in Friesland nog steeds een verplicht vak is.

Inmiddels telt Nederland ruim 200 nationaliteiten. School is dé plek waar kinderen met verschillende sociale en culturele achtergronden bij elkaar komen. En de plek waar kinderen leren omgaan met die diversiteit. Burgerschapsonderwijs draagt daar positief aan bij want naast ouders en verzorgers speelt school een belangrijke rol om kinderen de kennis bij te brengen die ze nodig hebben om volledig deel te kunnen nemen in onze samenleving en vreedzaam met anderen samen te leven.

Actief onderdeel van de omgeving, de samenleving en de wereld

Sinds 2018 heeft de overheid gewerkt aan een wetsvoorstel dat scholen meer richting geeft aan burgerschapsonderwijs. In augustus 2021 gaat de aangescherpte wetgeving in, die alle basis- en middelbare scholen in Nederland verplicht om aan de nieuwe eisen te voldoen rondom burgerschap in het onderwijs.

In deze wetgeving staat als kerndoel opgenomen dat men actief onderdeel uitmaakt van de omgeving, de hele samenleving en de wereld. Scholen krijgen met deze ontwikkeling de mogelijkheid om een nieuwe invulling te geven aan lesprogramma’s en activiteiten die te maken hebben met thema’s zoals inclusie, uitsluiting, wereldperspectieven en duurzaamheid.

Wereldburgerschap

In 2019 is stichting Kasuaris van start gegaan met het project Wie ben jij? voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Wie ben jij? is een interactieve workshop waarin de thema’s cultuur en (culturele) identiteit centraal staan. De focus van de workshop ligt op diversiteit en inclusie, waardoor het een waardevol onderdeel is van burgerschap. Of zoals wij zeggen wereldburgerschap. Want doordat we in Nederland een diverse samenleving hebben en over moderne technieken beschikken, is de rest van de wereld een stuk dichterbij.

In het schooljaar 2021-2022 starten we Wie ben jij? ook op het voortgezet onderwijs.

Kasuaris biedt hiermee ondersteuning aan het onderwijs om op een positieve manier invulling te geven aan het nieuwe beleid zodat het bijdraagt aan een inclusieve, eerlijke en duurzame samenleving voor iedereen.

Tot slot iets waar we niet omheen kunnen. Corona. In deze bizarre tijd waarin het virus onze dagelijks leven beheerst, verlies je elkaar makkelijk uit het oog. Wie ben jij? richt zich op verbinding. Die verbinding maken we niet alleen maar in de klas. Wie ben jij? is er ook online. Net zo interactief. Net zo leuk.

1 + 10 =

Wil je als school aan de slag met Wie ben jij? neem dan contact met ons op via het contactformulier of via connect@kasuaris.com.

 

Cultuur volgens…

Daan (groep 8)

Ik vind dat welke cultuur je ook hebt, iedereen gelijk is. Cultuur is de manier van leven. En als iedereen dezelfde cultuur had dan zou ik de wereld heel saai vinden.

Annabel (groep 7)

“Iedereen heeft een andere cultuur. Niemand is hetzelfde maar iedereen moet wel hetzelfde behandeld worden. In Nederland eten we hutspot en we hebben veel tulpen.”

Faja (groep 7)

“Voor mij maakt het niet uit welke cultuur je hebt. Iedereen leeft op zijn eigen manier. Iedereen mag van mij anders zijn. De leukste cultuur die ik ken, is de Nederlandse cultuur.”

Casper (groep 8)

“Iedereen moet hetzelfde worden behandeld. In Nederland kennen we allemaal kaas, tulpen en molens. Maar in andere landen heb je andere dingen.”