Van dinsdag 17 t/m zaterdag 21 september 2013 vond de jaarlijkse 50Plusbeurs plaats in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Een event dat veel ouderen trekt vanwege het uitgebreide aanbod van informatie over reizen, hulpmiddelen, instanties en het Max-plein met optredens van diverse artiesten.

De Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO) was ook op de beurs aanwezig. In samenwerking met de stichting Moluks Historisch Museum verzorgden zij op de laatste dag een vraaggesprek over het thema ‘Mantelzorg’. Zij droegen bij aan het programma van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

Onder leiding van Victor Joseph vond het gesprek plaats met Grace Tanamal (Tweede Kamerlid PvdA) en twee vrijwilligers van Rumah Orang Tua Tua uit Moordrecht: Anatasha Loupatty en Bernard Tumansery.

Het vraaggesprek werd omlijst door een optreden van de zang- en dansgroep Masohi uit Dordrecht.

Anatasha Loupatty en Bernard Tumansery zijn jongeren van de 3de generatie. Victor Joseph wil graag van hen weten waarom zij hun vrije tijd doorbrengen in Rumah Orang Tua Tua. Zij zijn zijn door familieleden betrokken geraakt bij het project, vertellen zij, en doen dit al enkele jaren met veel plezier. Makkelijk is anders maar er gebeuren heel veel leuke en mooie dingen die hen altijd zullen bijblijven.

Deze twee jongeren nemen het vrijwilligerswerk serieus. Hoewel ze een betaalde baan hebben, zetten zij zich twee dagen per week in om een bijdrage te leveren aan de dagbesteding voor Molukse ouderen in een woning midden in de Moordrechtse wijk. De opvang heeft een huiselijk karakter dat ervoor zorgt dat mensen er makkelijk binnenlopen.

Waarom niet meer jongeren van de 3de generatie helpen, kunnen zij niet aangeven. Ze weten wel dat het vrijwilligerswerk veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Verantwoordelijkheid die niet iedereen op zich durft te nemen. Op de vraag van Victor of ze voldoende ondersteuning krijgen, geven ze aan dat ze dat van thuis, familie en vrienden ontvangen.

Volgens Grace Tanamal is er voldoende ondersteuning voor de mantelzorger. Als je het maar vraagt. Staatssecretaris van Rijn (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de voorzitter van de Tweede Kamer in een brief laten weten dat hij inzet op de versterking van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers, op het verlichten van mantelzorg en vrijwilligerswerk en op het beter verbinden van informele en formele ondersteuning en zorg. De brief is gebaseerd op zijn gesprekken met een aantal organisaties zoals de VNG en de organisaties voor vrijwilligers en mantelzorgsters. Met die organisaties gaat van Rijn een Agenda voor de Toekomst opstellen.

Grace spreekt uit ervaring als ze zegt dat mantelzorg belangrijk is. Zij heeft zelf  jarenlang voor haar moeder gezorgd. Die zorg heeft ze gecombineerd met werk buitenshuis en andere familieverplichtingen.

In de afgelopen periode is Grace in Nijverdal en Middelburg geweest en binnenkort gaat ze naar Moordrecht om te kijken hoe het met de gespecialiseerde zorg voor Molukse ouderen gesteld is. Wat daar gebeurt, is precies waar de regering naartoe wil: zorg in eigen wijk en kleinschalig. “Om dat te kunnen realiseren moet je wel weten waar de potjes zijn en wat voor hulp je van de gemeente kunt verwachten”, aldus Grace. Rumah Orang Tua Tua ontvangt voor 2013 nog subsidie. “Het is dan niet de bedoeling dat je afwacht wat er gaat gebeuren. Je moet er als organisatie wel zelf achter aangaan, een actieve houding aannemen. Alleen dan zullen dit soort initiatieven blijven bestaan.”, vervolgt zij.

Het is ook belangrijk dat Molukkers meer politici uit eigen gemeenten betrekken bij hun projecten. Op die manier laat je hen zien hoe goed de projecten zijn voor ouderen en de gemeenschap.

Wil je horen wat Anatasha en Bernard verteld hebben? Kijk dan naar het korte filmpje op onze Youtube kanaal.