Voor de buitenstaander is de wassing (wudu) vooraf aan de salaat (bidden) 1 van de 5 zuilen binnen de Islam en het meest herkenbaar. Echter is algemeen rein zijn van binnen en buiten, zowel lichaam, geest en thuis een belangrijk gegeven binnen de godsdienst. De hele week zijn praktiserende moslims bezig met rituele reiniging om zichzelf zo rein mogelijk te maken voordat ze in gebed gaan.

Goede bedoelingen en een levenshouding gericht op God worden binnen de islam uitdrukkelijk aangemoedigd als voorbereiding op gebed. Het valt echter niet te ontkennen dat de meeste voorschriften en aanwijzigingen voor het islamitische gebed betrekking hebben op rituele reiniging, de vastgestelde gebedstijden, de volgorde van uit te spreken woorden en zinnen en andere uiterlijke vormen.
Voor een moslim is het ondenkbaar om op de voorgeschreven manier te bidden zonder de rituele reiniging met water (of, als dat niet voorhanden is, met zand). De islamitische voorschriften rond het gebed bevatten uitgebreide passages over de exacte manier waarop het reinigingsritueel moet worden uitgevoerd. Geen enkele stap uit het proces mag worden overgeslagen of op een onjuiste manier worden uitgevoerd, anders verliest het islamitische gebed zijn waarde en kracht.

Voordat men de Wudu kan verrichten, moeten de plekken waaruit onreinheid (ontlasting, urine) komt gereinigd worden. Dit heet de ‘istindja’. Men reinigt zich met de linkerhand en gebruikt hiervoor water. Als blijkt dat er nog druppels urine uit het lichaam komen (nadat men naar de w.c. is geweest en de nodige plekken gereinigd heeft), moet de istindja herhaald worden, voordat de rituele wassing verricht kan worden.

Het is geen voorwaarde voor de wassing om je geslachtsdelen (voor- en achterkant) te wassen, omdat het wassen van je geslachtsdelen dient te geschieden na het urineren of ontlasten. Dit heeft niets te maken met de kleine wassing.

wudustap1 Intentiegebed. Een moslim begint elke handeling met een voornemen om zichzelf te reinigen voor het gebed.

 

 

 

 

wudustap2

Was de handen 3 x voordat met de kleine wassing begonnen wordt, men begint me rechts.

 

 

 

 

wudustap3Spoel de mond door het water in de mond van de ene naar de andere kant te laten gaan.

 

 

 

 

wudustap4 Was 3 x de neus door met water te snuiten.

 

 

 

 

wudustap5Was 3 x het gezicht.

 

 

 

 

wudustap6Was 3 x de onderarmen, men begint met rechts.

 

 

 

 

wudustap7Bevochtig het hoofd en begeef met een vloeiende beweging naar de nek.

 

 

 

 

wudustap8Was 3 x de oren.

 

 

 

 

wudustap9Was 3 x de enkels, men begint met rechts.

 

 

 

 

Deze volgorde moet gevolgd worden, waarvan zowel voor als na de wassing een intentiegebed wordt gehouden.

Uiteraard is de plaats waar men het gebed plaatsvind ook schoon en rein.

Met dank aan: Abubakar Santi Bronnen: www.risallah.com, Muscleboykanan Foto’s: beauty review, WikiHow