Judith Limahelu is één van de gastsprekers op het Kasuaris live event Jouw herinnering, mijn verhaal op 29 november 2015 in het Korzo Theater in Den Haag. Wat is Judith’s herinnering en wat is haar verhaal?

 

1973

In mijn herinnering lopen wij daar, opa en ik. Opa is 77 jaar en ik ben 6. We lopen in een Zuid-Hollands dorpje richting de dijk. In zijn linkerhand heeft opa een stok, waarmee hij steun zoekt, en zijn rechterhand houd ik stevig vast. We lopen tegen de dijk op. We genieten van samenzijn, zonder woorden, zonder besef van tijd. Bovenaan de dijk is een sigarenwinkel en we lopen naar binnen. De vertrouwde geur van tabak komt ons tegemoet. De verkoopster kent me. Ze vraagt met wie ik gekomen ben. Trots vertel ik dat dit mijn opa is. Opa lacht en koopt sigaren. We lopen verder over de dijk en gaan naar de veerpont bij de kerk. Mijn opa gaat op een bankje aan het water zitten en begint een praatje met de dorpsmannen.

Het voorgaande verhaal krijgt een andere context als ik vertel dat mijn opa een zwarte man was, een Molukse militair uit het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), die met zijn vrouw en kinderen in 1952 naar Nederland is gemigreerd.

Jouw herinnering, mijn verhaal Judith LimaheluEen verhaal achter een verhaal, met thema’s die in mijn persoonlijke ontwikkeling van wezenlijk belang zijn. Ik ben opgegroeid in twee culturen, Moluks en Nederlands, in een dorp waar voornamelijk witte mensen woonden.

De opleiding die ik heb gevolgd, heet ‘In de voetspoor van Cultuur en Geschiedenis’, een tweejarige postmaster opleiding tot transcultureel systeem-/familietherapeut. Als mensen problemen hebben, dan kunnen ze bij mij in therapie komen; alleen, als gezin of als familie. Transcultureel wil zeggen dat ik samen met mensen kijk naar de culturele achtergrond en de geschiedenis van waar mensen vandaan komen. In mijn geschiedenis speelt de migratie van mijn Molukse familie naar Nederland een grote rol. De manier waarop bijvoorbeeld mijn opa hiermee is omgegaan, heeft een bepalende invloed gehad op mijn vader en hij heeft dat weer aan mij overgedragen.

Wat we in onze familie geleerd hebben (of juist niet), is bepalend voor hoe we ons leven leven. Daar is de basis gelegd, daar hebben we geleerd hoe we bijvoorbeeld omgaan met anderen of hoe we op het werk functioneren. Je hiervan bewust zijn en worden, helpt bij het begrijpen waar kwetsbaarheden, gevoeligheden en moeilijkheden vandaan komen. Het biedt ruimte om te zoeken naar oplossingen die helpen om uit een moeilijke situatie te komen.

Ik groeide op in twee culturen; hierdoor leerde ik heen en weer te pendelen tussen twee verschillende werelden. Ik groeide op met een of-of-perspectief (‘ik ben of Moluks of Nederlands’), maar leerde gaandeweg steeds meer vanuit het en-en-perspectief (‘ik ben en Moluks en Nederlands’) te denken.

Judith Limahelu

Onderdelen uit: Systeemtherapie Jaargang 25 Nummer 2 Juni 2013, Reflecties: Herbronnen – Een zoektocht en vorming tot transcultureel systeemtherapeut door Judith Limahelu. Foto’s Judith Limahelu, Daniel Mark