Neon bord

Doors to Diversity

Om binnen het Leidse onderwijs meer bewustwording te creëren voor culturele diversiteit en een inclusieve schoolomgeving werken Stichting Kasuaris, het Da Vinci College en Universiteit Leiden samen in het project Doors to Diversity. Op 31 oktober j.l. vond de kick-off plaats waar wethouder Abdelhaq Jermoumi (Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs) het startsignaal gaf.

Diverse mini-samenleving

Scholen zijn een afspiegeling van de samenleving. Dé plek waar jongeren met verschillende sociale – en culturele achtergronden bij elkaar komen. Een diverse mini-samenleving waar kinderen leren omgaan met die diversiteit.

Om binnen het Leidse onderwijs meer bewustwording te creëren voor culturele diversiteit en een inclusieve schoolomgeving werken Stichting Kasuaris, het Da Vinci College Kagerstraat en Universiteit Leiden samen in het project Doors to Diversity.

Belangrijk dat iedereen meedoet, gezien wordt en ertoe doet

Afgelopen maandag kwam het Doors to Diversity team bijeen in het FSW-gebouw van de Universiteit Leiden: leerlingen en onderwijsprofessionals van het Da Vinci College, studenten van de Universiteit Leiden en het projectteam.

Wethouder Jermoumi deelde een persoonlijk verhaal over hoe hij als vierjarige in Leiden-Noord is komen wonen en juichte het team toe van het project iets moois te maken.

 

Tekst gaat verder onder de foto’s

Popcorner

Na de aftrap kreeg het team een korte rondleiding in het Faculteitsgebouw der Sociale Wetenschappen. Ze bezochten o.a.  de Popcorner. Een ontmoetingspunt voor én door studenten waar zij contacten kunnen leggen, workshops kunnen volgen, activiteiten kunnen organiseren en waar naar hun verhaal wordt geluisterd.

De kick-off werd afgesloten met een workhop waarbij mooie gesprekken zijn gevoerd over hoe divers ieders identiteit is.

Over Doors to Diversity

Het project levert een digitaal platform op met handvatten, tools en bouwstenen op het gebied van culturele diversiteit. Via het platform zijn onderwijsprofessionals in staat op een toegankelijke manier diversiteit gerelateerde thema’s in uiteenlopende vakken te integreren of een volledige les rond een thema vorm te geven.

Om tijdens het proces verschillende perspectieven mee te nemen, van elkaar te leren en draagvlak te vergroten, werken onderwijsprofessionals, leerlingen en studenten actief mee in het project.

Doors to Diversity wordt gefinancierd vanuit de onderwijsinnovatiesubsidie en decentralisatiegelden SZW van gemeente Leiden.