Vorig jaar werd ik gebeld door de leerplichtambtenaar. Een collega directeur van een school in Alphen aan den Rijn had een verzoek afgewezen voor de viering van de RMS-dag op 25 april. Hoe ging ik hiermee om als directeur van een school met veel Molukse kinderen, was de vraag. En inderdaad, hoe ga je daarmee om?

Maddy Keijzer“Laat ik mijzelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Maddy Keizer, 56 jaar en sinds 2000 werk ik als directeur op de Christelijke Basisschool ‘Samen op Weg’ in Alphen aan den Rijn. Als echte Alphense weet je dat er een Molukse wijk is en bijna alle kinderen van die wijk naar ‘Samen op Weg’ gaan.

Op onze school hebben we te maken met een grote groep Molukse leerlingen en hun ouders. Ouders die voor het overgrote deel ook op deze school hebben gezeten. Ouders die de school een warm hart toedragen zo bleek bij het afscheid van het oude gebouw in 2012. Door hen en de kinderen ben ik veel te weten gekomen over kinderen met een Molukse achtergrond. Iets waar ik als nieuwe directeur toen nog weinig van wist.

In de afgelopen jaren ben ik bijvoorbeeld te weten gekomen dat Molukse kinderen grote families hebben. Lief en leed wordt met vele mensen uit heel Nederland gedeeld en gevierd. Kinderen hebben vaak heel veel ooms, tantes, nichten en neven. Buren worden aangesproken met oom en tante, opa en oma. Als de kinderen het dan over opa of oma hebben is mij niet altijd duidelijk of het dan om een ‘echte’ opa of oma gaat.

Ik zie en hoor van de Molukse gemeenschap dat ze zeer nauw met elkaar verbonden zijn. De hulp en zorg voor elkaar is groot. Men leeft erg met elkaar mee en als er iets in de wijk gebeurt dan is de sociale controle groot. Iedereen is altijd welkom en voor iedereen is er eten genoeg.

Taalontwikkeling Molukse kinderen

Begin 2000 hebben we met de school meegewerkt aan een landelijk onderzoek naar taalontwikkeling van Molukse kinderen. Om dit goed te begrijpen hebben we ook veel geleerd van de Molukse geschiedenis. Woordenschat is voor veel Molukse kinderen bij ons op school een aandachtspunt. Ik denk dat sommige kinderen thuis een mengelmoes van Nederlands en Maleis horen en zo hun eigen woorden/taal maken of meekrijgen. Mijn advies aan ouders om de woordenschat van hun kind(eren) te vergroten, is om de kinderen veel te laten lezen. Als je veel leest, kom je ook veel woorden tegen. Besteed tijdens het lezen aandacht aan de woorden in de tekst. Houd er bij het lezen een woordenboek bij om moeilijke woorden op te zoeken.

Eiland van de goden

Mijn eerste kennismaking met Indonesië was in 2002 toen ik met mijn man naar Bali ging. Nu is Bali waarschijnlijk heel anders dan de roots van veel Molukse mensen. Maar we hebben daar wel de sfeer mogen proeven. De mensen, de cultuur, de natuur en natuurlijk het heerlijke eten hebben ons harten gestolen. Sinds die reis gaan wij met veel plezier regelmatig naar Bali. Het respect voor de levenswijze van de Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn en de Indonesische cultuur is door onze reizen bij mij alleen maar gegroeid.

Vandaar dat het voor mij niet moeilijk was om de leerplichtambtenaar in een goed gesprek een antwoord te geven op zijn vraag. Ik mag verlof geven voor de bekende gewichtige omstandigheden en religieuze verplichtingen. De RMS-dag valt echter buiten één van deze categorieën. Die dag is wat mij betreft van grote betekenis in de Molukse wijk. De vlag wordt gehesen, er zijn trommelaars, er is een gezamenlijk ontbijt en in de wijk zijn er overdag verschillende activiteiten. Als directeur vind ik dat stukje cultuur, deze viering, van groot belang. Het is prachtig om te zien hoe de mensen hun best doen om de tradities en cultuur door te geven aan de jongste generatie. Ik geef de kinderen dan ook met een gerust hart vrij.”

Maddy Keizer

Meer lezen over taal en Molukse kinderen:

  • Tijdschrift Taal, Janetta Ninkeula: “Een goede start is niet voldoende. Doorlopende leerlijnen Taal en Molukse kinderen.”
  • Seor onderzoek i.o.v. het Ministerie van OCW, Jaap de Koning: “Positie Molukse leerlingen.”.

[slideshow_deploy id=’1888′]

Foto credits: Google, Maddy Keizer, Schoolbank