Sinds de crisis heb je als jongere te kampen met te weinig open vacatures op de arbeidsmarkt, minder werkervaring en vaak tijdelijke contracten. De cijfers van het CBS (2013) laten zien dat de jeugdwerkloosheid in Nederland van 9,8% in 2011 is gestegen naar 15% in januari 2013. Degenen die het hardst getroffen worden, zijn jongeren zonder startkwalificatie (diploma minimaal op MBO-2 niveau of een HAVO/VWO diploma) en jongeren met een niet-westerse achtergrond. 

Dat jongeren met een niet-westerse achtergrond een kwetsbare groep is, is jaren bekend. Het LAS-onderzoek (Leefsituatie Allochtone Stedelingen) geeft aan dat werkloosheid onder allochtone jongeren twee keer zo hoog is dan onder autochtone jongeren (Dagevos, 2006). Een van de verklaringen hiervoor is dat allochtonen vaker lager opgeleid zijn in vergelijking met autochtonen. Het ontbreken van een startkwalificatie is voor sommige werkgevers al  gauw een reden om geen werk aan te bieden. Andere partijen, zoals intermediairs, maatschappelijke instellingen en deskundigen leggen hier minder de nadruk op. Zij leggen uit dat arbeids- en beroepsoriëntatie bij allochtone jongeren juist heel erg aanwezig is, met name onder scholieren (Klaver et al., 2005).

Hier valt dus veel uit te halen! Het afgelopen jaar zijn grote plannen van aanpak gestart. Oud-CDA-kamerlid Mirjam Sterk werd aangewezen tot ‘ambassadeur jeugdwerkloosheid’. Haar taak is te bemiddelen tussen het kabinet, werkgevers en werknemers. Op die manier hoopt men de jeugdwerkloosheid terug te dringen.

K!X is kicken

Sterk was afgelopen juli op werkbezoek bij het Globe College in Utrecht om te laten zien dat zij het K!XK!X wil jongeren extra de kans geven om aan een goede toekomst te werken. Door ze in promotieteams hun talent verder te laten ontwikkelen. In K!X leren jongeren allerlei nieuwe vaardigheden, doen ervaringen op en ontmoeten mensen die belangrijk zijn voor hun loopbaan. K!X is óók bedoeld om jongeren op een positieve manier in beeld te brengen. Dat álle jongeren, met welke kleur dan ook, samen de toekomst van Nederland zijn. Jongeren beter toerusten voor hun toekomst – dat is de kern van K!X, een project van FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. Deelname aan dit project stimuleert hun persoonlijke ontwikkeling en vergroot de kansen op een mooie carrière. Maar ook draagt K!X bij aan een betere beeldvorming over jongeren: een belangrijke zaak. In de huidige economische omstandigheden hebben veel jongeren het moeilijk op de arbeidsmarkt. K!X geeft ze de mogelijkheid zich positief te profileren en het beste uit zichzelf te halen – in kleurrijke promotieteams waarin allochtone en autochtone jongeren samen optrekken. team steunt en dat graag wil meenemen in haar ‘Aanpak jeugdwerkloosheid’ tour. Een andere aanpak is die van Randstad. Van 28 augustus tot 30 september jl. had Randstad met het programma ‘Jeugd op zoek’ een doel gesteld om 10.000 jongeren, in de leeftijdscategorie van 18 t/m 27 jaar, aan het werk te zetten. Op 3 oktober jl. meldde Randstad dat 8.281 jongeren aan een baan geholpen zijn! Dankzij dit programma zijn deze jongeren aan het werk in branches als industrie, horeca en de overheid. De projecten zijn nog volop aan de gang.

Minister Asscher van  Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vorige week, tijdens de Jeugdtop in Rotterdam, bekendgemaakt dat er voor jongeren 10.094 extra leerbanen in het bedrijfsleven vrijkomen. Ook dit komt voort uit een nauwe samenwerking tussen Mirjam Sterk en de verschillende partijen. Een gedeelte van de aanpak richt zich op het motiveren van MBO-ers om door te leren en bewust te laten kiezen voor een opleiding met een goede kans op een baan. Vaak is het zo dat jongeren verkeerde opleidingskeuzes maken of er bestaan te veel ‘mismatches’. Jongeren hebben een opleiding in een bepaalde sector gekozen waarin nu weinig werk te vinden is. Er wordt daarom met name gericht op de techniek en de zorg.

Of je een diploma op zak hebt of deze nog moet halen, deze tijden van crisis dwingen jou als jongere om bewuster na te denken over wat je precies wil voor je eigen toekomst. Een advies dat ik kan meegeven: stel jezelf open voor de mogelijkheden die er op dit moment wél zijn en wees creatief in het zoeken naar iets wat bij jou past. Zoek gericht naar wat in deze tijd ook verwezenlijkt kan worden voor jezelf. Laat je daarbij helpen door school en de mensen om je heen. Aan de slag!

Bekijk de campagne van Mirjam Sterk.

Door: Christina Meijer

______________________________________________________________

Bronnen:

Klaver, J., Mevissen, J.W.M., Odé, A.W.M., Mateman, S. & Weening, H. (2005) Etnische minderheden op de arbeidsmarkt. Beelden en feiten, belemmeringen en oplossingen. Amsterdam: Regioplan.

Dagevos, J. (2006) Hoge (jeugd)werkloosheid onder etnische minderheden: nieuwe bevindingen uit het LAS-onderzoek. Den Haag: SCP

Fotocredits: Bert Nienhuis

www.cbs.nl
www.rijksoverheid.nl/ministeries/swz
www.randstad.nl/werkgevers/acties/jeugd-op-zoek/whitepaper/index.xml