Stichting

missie

Nederland is zo rijk aan culturen, dat bewustwording van elkaars culturele achtergrond onmisbaar is om als één multiculturele samenleving verder te groeien.

Stichting Kasuaris staat voor het bewegen vanuit je culturele identiteit en gelooft in een maatschappij waarin mensen openstaan voor elkaars verhaal.

Dat levert een waardevolle bijdrage aan verbondenheid, begrip en bewustwording.

Met onze Moluks-Indische cultuur als vertrekpunt houden we ons bezig met culturele identiteit en de verbinding die we hiermee kunnen maken met en tussen verschillende culturen. 

cultural connection

Kasuaris realiseert deze missie via het programma Cultural Connection. Daarbinnen organiseren wij de volgende activiteiten:

 

  • Projecten in het onderwijs
  • Inspiratiesessies en trainingen rond cultuursensitiviteit.
  • Culturele events waar cultuur en identiteit centraal staan.

Bestuur

  • Angelique Loupatty (voorzitter)
  • Remo Rumampuk (vice voorzitter)
  • Frank Burgers (penningmeester/secretaris)

beloningsbeleid

Zowel het bestuur als vrijwilligers: onbezoldigd.

algemene gegevens

Stichting Kasuaris

Copepad 38

2408 RT Alphen aan den rijn

KvK-nummer: 60745576

RSIN: 854041588