stichting

 

Missie

Stichting Kasuaris staat voor het bewegen vanuit je culturele identiteit en gelooft in een maatschappij waarin mensen openstaan voor elkaars verhaal.

Dat levert een waardevolle bijdrage aan verbondenheid, begrip en bewustwording.

Nederland is zo rijk aan culturen, dat bewustwording van elkaars culturele achtergrond onmisbaar is om als één multiculturele samenleving verder te groeien.

Met onze Moluks-Indische cultuur als vertrekpunt houden we ons bezig met culturele identiteit en de – verbinding die we hiermee kunnen maken met en tussen andere culturen. Op school op straat of op de werkvloer.

Kasuaris wil deze missie realiseren door:

  • het ontwikkelen en organiseren van projecten waar culturele identiteit en verbinding tussen culturen centraal staan.
  • thema’s rond culturele identiteit te bespreken via de blog.
  • een gesprekspartner te zijn voor culturele instellingen en overheidsinstellingen op het gebied van cultuureducatie.

Bestuur

Angelique Loupatty (voorzitter)

Remo Rumampuk (vice voorzitter)

Frank Burgers (penningmeester/secretaris)

Beloningsbeleid

Zowel het bestuur als vrijwilligers: onbezoldigd.

 

Algemene gegevens

Stichting Kasuaris
Copepad 38
2408 RT Alphen aan den Rijn

KvK-nummer: 60745576
RSIN: 854041588

 

Downloads