missie

 

Met onze Moluks-Indische cultuur als vertrekpunt houden we ons bezig met culturele identiteit en de – verbinding die we hiermee kunnen maken met elkaar. Op school op straat of op de werkvloer.

Nederland is zo rijk aan culturen, dat bewustwording van elkaars achtergrond onmisbaar is om als één samenleving verder te groeien. Wij vinden daarin de volgende kernwaarden het verbinden waard: geschiedenis, cultuur, zichtbaarheid en identiteit. Let’s connect!

Kasuaris wil deze missie realiseren door:

  • Het ontwikkelen en organiseren van projecten waar cultuureducatie en verbinding tussen culturen centraal staan. Doelgroep: onderwijs en bedrijfsleven.
  • Thema’s rond culturele identiteit te bespreken via een online magazine.
  • Een gesprekspartner te zijn voor culturele instellingen en overheidsinstellingen op het gebied van cultuureducatie