In 2002 werd het programma 1000 Cinta untuk Maluku gestart in een poging om de liefde voor de Molukse eilanden onder jongeren aan te wakkeren en aan een nieuwe spirit te bouwen die door de religieuze conflicten (van 1999 – 2004) flinke schade heeft opgelopen. Naast emotionele schade hebben de conflicten ook desastreuze gevolgen gehad voor de sociale cohesie en de lokale economie. 

De initiatiefnemers van het project realiseerden dat liefde voor je geboorteplaats alleen niet voldoende is om vooruitgang te creëren die zo hard nodig is om economische groei tot stand te brengen. Om die reden is er een vervolg opgestart “Ekspedisi 1000 pulau – mulai dari beta”Expeditie 1000 eilanden - het begint bij mijzelf (E1000P), waarmee ze laten zien dat het streven naar betere leefcondities begint bij jezelf. “Want”, zegt het committee “ik ben hier om iets te doen en om in staat te zijn iets te doen, zal ik beginnen bij wat ik in staat ben om te geven. Mijn hart, mijn denken, mijn handen, mijn voeten. Kortom, alles wat ik heb. Alles wat ik heb meegekregen vanaf mijn geboorte en wat ik heb vergaard in mijn leven tot nu toe. Alles wat ik ben en wie ik ben, is hetgeen ik kan geven.” De visie van E1000P is drieledig: 1) gelijkwaardige ontwikkeling en verbetering van de economische standaarden van de eilandbewoners 2) het creëren van een veilige en vredige omgeving in de gedachte van pluralisme en 3) de Molukse eilanden te ontwikkelen tot één van de toeristische topbestemmingen van Indonesië.

De voorzitter van de organisatie, Elsye Syauta-Latuheru, vertelt ons kort over het project.

“E1000P is een project waarmee we de gemeenschap willen helpen om zichzelf te ontwikkelen en voor te bereiden om self supporting te zijn. Als het om de lokale economie gaat, willen wij ze stimuleren om hun eigen kracht in te zetten als inspanning om armoede te ontvluchten. We willen de Molukse eilanden op de kaart zetten als een mooie toeristische bestemming. Daarvoor is het nodig om de lokale bewoners bewust te maken van de rijkdommen die onze eilanden bezitten. In het programma wordt ook voldoende aandacht geschonken aan het motiveren van een vredig bestaan onder alle groeperingen.

Het programma, dat op de Lease eilanden (Saparua, Haruku en Nusalaut) startte, loopt tot 2015 waarbij we een aantal activiteiten bedacht hebben dat onze missie en visie ondersteunt.”

Insert Ekspedisi 1000 Pulau

Een aantal projecten:

1000 Library Boxes 

In deel 1 van dit programma worden 1000 dozen met boeken verspreid onder 1000 locaties op de Molukken om toegang tot boeken laagdrempelig te maken. Kinderen worden gestimuleerd om dagelijks drie positieve dingen op te schrijven. Als beloning hiervoor ontvangen ze een boek met de opdracht het te lezen en het vervolgens te doneren aan de plaatselijke bibliotheek. In het tweede deel worden kinderen gemotiveerd om een verhaal te schrijven over hun dorp, geschiedenis en over toeristische plekken in hun dorp. Als afsluiting van dit onderdeel zullen alle verhalen van de kinderen worden verzameld en in een boek gebonden dat verspreid zal worden. Op deze manier worden de verhalen overal bekend. Een aantal bijzondere verhalen zal later meegenomen worden in een documentaire.

School without walls

Dit programma is ontwikkeld om onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht leeftijd en woonplaats. Deze activiteiten zijn eerder gedaan na de religieuze onlusten op de Molukken. Binnen dit programma is er sprake van een Peace Building School, een workshop van drie dagen waarbij kinderen leren een toekomstige leider te zijn. Wij hopen uiteindelijk 1000 kinderen hiervoor te bereiken.Voor vrouwen hebben we The School for Women, een programma waarbij vrouwen worden gestimuleerd om een bijdrage te leveren op het gebied van politiek en economische ontwikkelingen.

Kamboti

Dit programma is gericht om milieubewustzijn te bevorderen en is vernoemd naar een unieke en prachtige mand, gemaakt van bladeren van de kokosboom of sagopalm. De mand werd traditioneel gebruikt om natuurlijke spullen in te dragen. De kamboti zal in ere worden hersteld en krijgt een nieuwe functie. Het zal dienen als verzamelbak voor afval dat gecomposteerd kan worden. Daarnaast zijn er activiteiten om bewoners te motiveren om zuinig om te gaan met hun omgeving (zee, bergen, land). De inwoners onderwijzen om geen vissen te vangen met dynamiet is er een van.

Guest housing

Het doel van dit programma is dat ieder dorp straks guest houses zal aanbieden. De eigenaren van guest houses worden in dit onderdeel getraind om een bepaalde mate van service te kunnen verlenen aan toeristen.

E1000P heeft nog meer interessante en inspirerende activiteiten op het programma staan. Wil je weten welke? Stuur dan een berichtje naar de redactie: hoofdredactie@kasuaris.com.

Door Angelique Loupatty Foto’s E1000P