Het is ’t waard!

Nederland is zo rijk aan culturen, dat bewustwording van elkaars achtergrond onmisbaar is om als één samenleving verder te groeien. Daarin vinden wij de volgende kernwaarden het verbinden waard: geschiedenis, cultuur, zichtbaarheid en identiteit.