cultural connection wie ben jij?

 

Nederland is zo rijk aan culturen, dat bewustwording van elkaars achtergrond onmisbaar is om als één samenleving verder te groeien. Wij vinden daarin de volgende kernwaarden het verbinden waard: geschiedenis, cultuur, zichtbaarheid en identiteit. 

Bij het woord cultuur kun je denken aan muziek of andere vormen van kunst. Maar cultuur laat zich ook zien in gewoonten, normen en waarden van mensen. Die verschillen van mens tot mens. En dat maakt jou uniek! Dus laten we ons niet alleen blind staren op wat goed of fout is aan die verschillen. Maar ook kijken naar overeenkomsten, wat we van elkaar kunnen leren en hoe we met elkaar kunnen verbinden.

Met het project Cultural Connection | Wie ben jij? laat Kasuaris kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool kennismaken met culturen zoals o.a. die van Indonesië. We nemen ze mee naar leefwerelden anders dan die zij gewend zijn. En praten over hoe je verbinding kunt maken met andere leefwerelden.

In opdracht van stichting Cultuurpalet voert Kasuaris dit project uit op een aantal basisscholen (schooljaar 2019-2020). In een tweedelige workshop – die elk ca. 1,5 uur duurt – gaan we op een interactieve manier met leerlingen in gesprek over wat cultuur is.

Met een aantal aanpassingen sluit Cultural Connection | Wie ben jij? ook heel goed aan bij het voorgezet onderwijs. Kasuaris is uitgenodigd om een pilot te draaien op een vmbo-school in Amsterdam.

Ben jij werkzaam in het onderwijs en vind jij verbinding ook heel belangrijk? We geven je graag meer informatie over het project.

13 + 9 =