cultural connection

 

 

Nederland is zo rijk aan culturen dat leren over elkaars culturele achtergrond en open staan voor elkaars verhalen onmisbaar zijn om als samenleving verder te groeien.

Met ons programma Cultural Connection stimuleren we het delen van kennis en culturele verbinding.

In al onze activiteiten staat culturele identiteit centraal. We laten zien hoe je vanuit je eigen culturele identiteit, verbinding kunt maken met andere culturen. Nieuwsgierig hoe we dat doen? Bekijk hieronder ons aanbod.

Ontdekken | Projecten in het onderwijs

Wie ben jij?

Bij het woord cultuur kun je denken aan muziek of andere vormen van kunst. Maar cultuur laat zich ook zien in gewoonten, normen en waarden van mensen. En die verschillen van mens tot mens.

Met het project Wie ben jij? laat Kasuaris kinderen uit de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs kennismaken met culturen zoals o.a. die van Indonesië. We nemen ze mee naar leefwerelden anders dan die zij gewend zijn. En praten over hoe je verbinding kunt maken met kinderen die een andere culturele achtergrond hebben dan zijzelf.

Kennis delen | Inspiratiesessies & Trainingen

Anders kijken

Wat wil je als professional bereiken met mensen? En in hoeverre kun jij je aanpassen aan de leefwereld van de persoon die jij helpt of ondersteunt? Tijdens Anders Kijken zoomen we in op wat cultuursensitiviteit kan betekenen. En dat cultuursensitiviteit niet betekent dat je je eigen normen en waarden overboord moet gooien.

Ontmoeten | Culturele Events

De Volkskeuken

Tijdens de Volkskeuken krijg je meer dan alleen eten geserveerd. We brengen deze avonden ook een mooi verhaal naar je tafel. Familieverhalen, migratieverhalen of verhalen over streekproducten. Schuif ook aan! Want wat verbindt er nu meer dan verhalen en eten?