cultural connection

 

Cultural Connection is een programma waarbinnen we projecten organiseren waar verbinding tussen culturen centraal staat.

De rijkdom aan verschillende culturen in Nederland vraagt om bewustwording van elkaars achtergrond. Daarin vinden wij de volgende kernwaarden het verbinden waard.  

geschiedenis

Binnen het onderwijs wordt aandacht besteed aan verhalen uit het verleden. Deze verhalen vormen een beeld van hoe Nederland is geworden zoals het nu is. Denk aan de successen van de Gouden Eeuw en wat de VOC hieraan heeft bijgedragen. Ook wordt er stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog. Belangrijke gebeurtenissen die we niet mogen vergeten. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat geschiedenis breder bekeken en belicht wordt. Is het bekend dat de Indische Nederlanders bij aankomst in Nederland in de jaren ’50 gediscrimineerd werden? En hoe komt het dat een persoon met een typisch Indonesisch gezicht een oer-Hollandse achternaam heeft?
Kasuaris gelooft dat de verschillende kanten van geschiedenis – hoogte en dieptepunten – belangrijk zijn om elkaar en de samenleving beter te begrijpen.

cultuur

Culturen verschillen onderling niet alleen in eten, muziek of kunst. Cultuur gaat veel verder dan dat. Zoals normen en waarden. Een simpel voorbeeld: in o.a. de Molukse, Indische en Indonesische cultuur is een warme maaltijd onmisbaar op een feestje. In de Nederlandse cultuur is dat niet vanzelfsprekend. Normen en waarden zitten diep verweven in iemands opvoeding en zijn niet zomaar te hervormen. In veel Nederlandse gezinnen wordt bijvoorbeeld een eigen mening enorm gestimuleerd. Maar dat geldt niet altijd voor een kind dat in een niet-Nederlandse cultuur opgroeit.
Hoe ga je ermee om als je hiermee te maken krijgt? Hoe heb jij je eigen mening ontwikkeld als je daar geen ruimte voor kreeg? En hoe sluit dat aan op school, op je werk of binnen je vriendenkring?
Kasuaris gelooft dat openstaan voor andermans normen en waarden belangrijk is om elkaar en de samenleving beter te begrijpen.

zichtbaarheid

Zichtbaarheid is niet vanzelfsprekend in iedere cultuur. Of het nu gaat om zichtbaarheid van je mening, je talenten, je voorkeuren. Maar dat is wel wat de samenleving van je vraagt én nodig heeft.
Als het in jouw cultuur een no go is om zichtbaar te zijn. Hoe ga je daar mee om? Op school of op je werk? En hoe kijken je leerkrachten of collega’s daar tegenaan? Verwarren zij jou niet-zichtbaar zijn met luiheid of onverschilligheid?
Wat nog vaak voorkomt is dat men geen flauw idee heeft van de culturele achtergrond van een ander. En de context waarin iemand opgroeit. En die is zo belangrijk om elkaar te begrijpen.

Kasuaris gelooft dat het zichtbaar maken van persoonlijke verhalen, talenten en waar jij voor staat inspirerend en verbindend werkt.

identiteit

Cultuur speelt een grote rol in de ontwikkeling van je identiteit. Je wordt gevormd door wat je van thuis hebt meegekregen aan normen en waarden. Plus wat je meemaakt in je dagelijks leven. En voor iedereen is dat anders.
Vind je het bijvoorbeeld belangrijk om de kookkunsten van oma over te nemen of vind je dat tijdverspilling? Neem je de rolverdeling bij jouw thuis over als je zelf een gezin hebt? Of pak je het totaal anders aan? Heb je vrijheid in de keuze van je opleiding? Of wordt er van je verwacht dat je het advies van je ouders opvolgt? Wat neem je mee naar de toekomst? Wat laat je los?

Kasuaris gelooft in het belang van stilstaan bij cultuur in relatie tot identiteit. Wellicht kan dat een steentje bijdragen aan een gezonde, culturele identiteitsontwikkeling. Zodat je niet alleen trots kunt zijn op je erfgoed maar ook dat je super op je gemak voelt in je eigen vel. Waar je ook bent. Met wie je ook bent.