Anders kijken

Geschikt voor

Alle sectoren

met medewerkers, vrijwilligers en professionals met verschillende culturele achtergronden.

hoe ben jij cultuursensitief?

Jij bent niet zoals die anderen. Wat ben jij super Nederlands!

Soms kunnen goed bedoelde intenties uitmonden in onbegrip, pijn of verdriet bij de ander.

Wat betekent cultuursensitief zijn en in hoeverre leeft dit bij jezelf of een ander?  Wat wil je als professional bereiken met mensen en in hoeverre kun je je aanpassen aan de leefwereld van je collega, de persoon die jij helpt of ondersteunt?

Tijdens Anders Kijken zoomen we in op wat cultuursensitiviteit kan opleveren. En dat het niet betekent dat je je eigen waarden en normen overboord moet gooien.

Doelen

  • Kennis overdragen en bewustwording creëren over cultuur, normen, waarden en cultuursensitiviteit.
  • Elkaar informeren over ervaringen met cultuursensitiviteit. Zowel persoonlijk als in het werkveld.
  • Elkaar inspireren om bewuster te zijn van verscheidenheid aan culturen. Wat dat met zich meebrengt en wat dat van de samenleving vraagt.

De centrale gedachte is bijdragen aan cultuursensitiviteit en daarmee bouwen aan gelijkwaardigheid en respect.

Vertel mij meer over Anders Kijken

8 + 5 =