kasuaris

waar cultuur en identiteit elkaar ontmoeten

cultural connection

Kasuaris levert een actieve bijdrage aan culturele verbindingen binnen de maatschappij. Via het programma Cultural Connection bieden wij projecten aan om kennisdeling en verbinding te stimuleren.

Zowel offline als online creëren we draagvlak voor culturele thema’s. Zo zorgen we samen voor verbondenheid, begrip en bewustwording in onze samenleving. Let’s connect!

cultuur x identiteit

Cultuur speelt een grote rol in de ontwikkeling van je identiteit. Je wordt gevormd door wat je van thuis hebt meegekregen aan normen en waarden. Plus wat je meemaakt in je dagelijks leven. En voor iedereen is dat anders.

Kasuaris gelooft in het belang om stil te staan bij cultuur in relatie tot identiteit. Dat kan een steentje bijdragen aan een gezonde, culturele identiteitsontwikkeling. Zodat je niet alleen trots kunt zijn op je erfgoed maar ook dat je super op je gemak voelt in je eigen vel. Waar je ook bent. Met wie je ook bent.