kasuaris

waar cultuur en identiteit elkaar ontmoeten

cultural connection

Kasuaris staat voor het bewegen vanuit je culturele identiteit en gelooft in een maatschappij waarin mensen open staan voor elkaars verhaal. Het verhaal over een andere komaf, cultuur en anders denken. Dat levert volgens ons een waardevolle bijdrage aan begrip, bewustwording en cultural connection.

Nederland is zo rijk aan culturen, dat bewustwording van elkaars achtergrond onmisbaar is om als één samenleving verder te groeien. Wij vinden daarin de volgende kernwaarden het verbinden waard: geschiedenis, cultuur, zichtbaarheid en identiteit. Let’s connect!

cultuur x identiteit

Cultuur speelt een grote rol in de ontwikkeling van je identiteit. Je wordt gevormd door wat je van thuis hebt meegekregen aan normen en waarden. Plus wat je meemaakt in je dagelijks leven. En voor iedereen is dat anders.

Kasuaris gelooft in het belang om stil te staan bij cultuur in relatie tot identiteit. Dat kan een steentje bijdragen aan een gezonde, culturele identiteitsontwikkeling. Zodat je niet alleen trots kunt zijn op je erfgoed maar ook dat je super op je gemak voelt in je eigen vel. Waar je ook bent. Met wie je ook bent.