Stichting Kasuaris levert een actieve bijdrage aan culturele verbindingen binnen de maatschappij. Omdat iedereen het waard is om gezien te worden. Via het programma Cultural Connection bieden wij activiteiten aan om kennisdeling en verbinding te stimuleren.

Zowel offline als online creëren we draagvlak voor culturele thema’s. Zo zorgen we samen voor verbondenheid, begrip en bewustwording in onze samenleving. Let’s connect!

Cultural Connection

De kernwaarden ontdekken, kennis delen en ontmoeten vormen de uitgangspunten van Kasuaris. Deze hebben we vertaald naar onze activiteiten in het programma Cultural Connection.

Het programma is gericht op cultuurmaatschappelijke thema’s en is toegespitst op wij wat in de samenleving signaleren.

Ontdekken | Projecten in het onderwijs

Kennis delen | Inspiratiesessies en trainingen

Ontmoeten | Culturele Events