Nederland is rijk aan culturen. Stichting Kasuaris wil deze culturele diversiteit vieren en mensen met verschillende achtergronden verbinden. Zodat iedereen zich daadwerkelijk onderdeel mag voelen van een inclusieve en gelijkwaardige samenleving.

Via het programma Cultural Connection bieden wij activiteiten aan om kennisdeling en verbinding op het gebied van diversiteit te stimuleren. Zo werken we samen aan verbondenheid, begrip en bewustwording in onze samenleving. Let’s connect!

Cultural Connection

In het programma Cultural Connection vertalen we onze kernwaarden ontdekken, kennis delen en ontmoeten naar activiteiten voor alle leeftijden. Ga samen met ons aan de slag met actuele, culturele en maatschappelijke thema’s die wij in de samenleving signaleren.

Projecten in het onderwijs

Inspiratiesessies en trainingen

Culturele Events

Over ons

Kasuaris bestaat uit een vast en flexibel team van professionals die zich inzetten voor een samenleving waarin iedereen gezien mag worden.

HOE

ben jij cultuursensitief?