Overig

Hoe blijf je financieel fit in 2016?

03/02/2016

“Als je 1 gulden verdient dan moet je niet 1,25 gulden uitgeven” zeiden ze vroeger. De valuta is inmiddels veranderd maar de regel geldt vandaag de dag nog steeds. Weet wat er aan geld binnenkomt en weet wat er aan geld uitgaat, is een belangrijke tip om financieel fit te blijven.

Naast deze tip en tips zoals sparen en kritisch kopen, levert het je ook iets op om wijzigingen in wet- en regelgeving bij te houden. Zonder inzicht kun je eenmaal niet bijsturen. En ja, het is voor veel mensen saaie kost maar het geeft je een goede warming up voor je financiële work out. So, let’s go!

Budgetcoach Francine Nijkamp-Ririhena van Ri-Organizing heeft de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij gezet. Heb je daar vragen over of wil je meer informatie over bepaalde wijzigingen? Laat je vraag of berichtje achter onder dit artikel, op onze Facebook-pagina of mail naar hoofdredactie@kasuaris.com.

Het is een flinke lijst geworden, waar we hieronder slechts een aantal van noemen. De andere wijzigingen om je financieel fit te krijgen, kun je inzien, opslaan of uitprinten als PDF: De belangrijkste wijzigingen in wet-/regelgeving in 2016.

____________________________________________________________

Lager belastingtarief in tweede en derde belastingschijf
Over het inkomen van € 19.922,- tot Euro 66.421,- gaat iedereen minder belasting betalen. Het tarief van de tweede en derde belastingschijf daalt 2,4 %. Het tarief van de eerste belastingschijf stijgt licht naar 36,55%.

Voor het hoogste deel van het inkomen blijft het bestaande tarief van 52 % gelden. Dit tarief wordt pas vanaf Euro 66.421,- geheven. Wijzigingen gelden alleen voor box 1: het inkomen uit werk en woning.

Arbeidskorting omhoog voor lagere inkomens
Werkenden krijgen in 2016 meer korting op de belasting die ze over hun salaris moeten betalen. De maximale arbeidskorting voor lagere inkomens is Euro 3.103,-; voorheen was dit Euro 2.220,-

Vanaf een inkomen van Euro 34.015,- wordt de arbeidskorting steeds lager naarmate iemand meer verdient.

Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting wordt aangepast. Iedereen die in Nederland woont en belastingplichtig is, heeft recht op deze korting. Het is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Mensen met een inkomen van meer dan Euro 19.922,- krijgen in 2016 minder korting op de belastingen en premies die zij moeten betalen. Hoe hoger het inkomen uit werk en woning, hoe lager de algemene heffingskorting.

Minstverdienende partner ontvangt minder algemene heffingskorting
Mensen met een laag inkomen en een fiscale partner krijgen de algemene heffingskorting uitbetaald. Deze uitbetaling wordt in 2016 verder afgebouwd.

De minstverdienende partner ontvangt nog maximaal Euro 1.047,-. Vorig jaar ging het nog om maximaal Euro 1.154,-. De afbouw geldt alleen voor mensen die na 31 december 1962 zijn geboren.

Werkende ouders met jonge kinderen meer korting
Werkende ouders die voor kinderen onder de twaalf jaar zorgen, kunnen in 2016 een hogere inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgen. Dat is een korting op inkomstenbelasting en premies. In 2016 gaat het om maximaal € 2.769,-  tegenover Euro 2.152,- in 2015.

Ouders ontvangen hogere kinderopvangtoeslag
Voor het eerste en tweede kind ontvangt men in 2016 een hogere kinderopvangtoeslag. Dit kan voor werkende ouders met twee kinderen ruim Euro 100 per maand schelen. Ouders met een laag inkomen krijgen maximaal 94% van de kosten voor kinderopvang vergoed. Wel stijgen de maximale uurtarieven voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Kindgebonden budget en kinderbijslag stijgen ook
Het kindgebonden budget stijgt ook. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van het aantal kinderen en hun leeftijden, of de ouder alleenstaand is en van de hoogte van het toetsingsinkomen en het vermogen.

Daarnaast gaat ook de kinderbijslag omhoog. Voor kinderen tot en met vijf jaar stijgt het kwartaalbedrag naar Euro 197,67. Ouders krijgen Euro 240,03 voor kinderen van zes tot en met elf jaar. Voor 12- tot en met 17-jarigen gaat het bedrag naar Euro 282,39.

Minimumloon wordt verhoogd
Het wettelijk minimumloon stijgt met bijna Euro 17,-. Dit brutobedrag geldt voor 23-plussers met een voltijdsbaan van 36, 38 of 40 uur per week. Dit bedrag wordt tot 1 juli 2016 gehanteerd.

Uitkeringen stijgen mee met minimumloon
De uitkeringen stijgen met het minimumloon mee en worden ook per 1 januari verhoogd (AOW, WW, Participatiewet (bijstandsuitkeringen), Anw (nabestaandenuitkering), Wajong (jonggehandicapten), WIA, WAO, ZW, IOAW en IOAZ (uitkeringen voor oudere, gedeeltelijk arbeidsongeschikten).

Lees de andere, meest belangrijkste wijzigingen hier: De belangrijkste wijzigingen in wet-/regelgeving in 2016.

 

Laat een bericht achter